Ավանդապատումներ-զրույցներ

  1. Տարին երեք անգամ

Մհերի քարի դուռը կըբացվիՄեկ անգամ՝ Զատկին

Մեկ անգամ՝ Վարդևորին

Մեկ անգամ էլ Համբարձման գիշեր։

Քար որ կաբացվի,

Մհեր դուրս կէլնի,

Մեկ ժամ կէրթա,

Մեկ ժամ կդառնա։

Մեկ ժամին քառսուն օրվա ճամփա կէրթա,

Քառսուն օր վեր քարերուն կէրթա,

Ինչ հողի վրեն ընկնի,  ձին կըխընդկի,

Էդ վախտ Մհեր ախ կըքաշիկըդառնա։

*****

2. Կասեն մեկ օրԶատկի առավոտ

Մի աման հավկիթ ներկած,

Մեր կտա աղջկա ձեռ,

Թե՝ «Տար մեր քավորի տուն

Քավորին հավճիվ չկա»։

Աղջիկ հավկիթ կառնիկէրթա։

*****

Էդ վախտ Ագռավու քար կբացվի,

Մհեր քարից  դուրս կէլնի,

Որ պըտըտի աշխարհք,

Աղջիկ կտեսնիկկայնիկասի,

Աղջիկ ջանէդ ի՞նչ կըտանես։

Աղջիկ կասի, –էդ հավկիթ է ներկած։

Բա ո՞ւր կտանես։

Կըտանեմ մեր քավորի տուն։

Մհեր կասի– Դե ձեր քավոր ես եմ;
Բե՛ր,  աղջիկ ջանբե՛ր ինձ տուր։

Աղջիկ ամանով հավկիթ կտա Մհերին,

Մհեր կտանի հավկիթ կըդադարկի,

Մեկ բուռ ոսկի կըլցնի ամանի մեջկասի

Էս էլ տուր սանամոր խալաթ։

*****

Աղջիկ կառնիուրախուրախ գըկա։

Իրա մամ կասի

Աղջիկ էդ ո՞ւր տարար էդպես շուտ։

ԹեԱ՜յ մամ տարա քավորի տունէկա

Հլա տեսի՞նչ է տվե մեր   քավոր։

Մամ կընայիկտեսնի ոսկի է

Աղջի,- կասի,- քավոր մեզնից բեթար աղքատ է

Ոսկի որդուցոր լցե աման։

Կըմնամարդ կիգա տուն։

Ա՜յմարդ, –կասի, –էսպես աջեբ բան։

Մի քսան հավկիթ դիր ամանի մեջ,

Տվի աղջկանասի՝ տար քավորի ոտւնարի,

Մեխկ են հավճիվ չունեն

Զատիկ էտարէրեխեք թող ուտեն։

Տարեր էչեմ գիտի ում է տվե,

Ամանը ոսկով լի դարձեր է,

Չէ՛քավոր մեզնից բեթար աղքատ է

Էդ ոսկիք ո՞վ է ճամփե։

*****

Աղջիկ ջան, –կասի հեր,-

Դու էդ ոսկինոր բերիր,

Հիմի էդ տեղ գիտես դո՞ւ։

Գիտեմընչի չգիտեմ,-կասի աղջիկ,-

Այէնտեղ մի քար կաէնտեղ է,

Արիր էրթանքշանց տամ։

Հեր կասի, –Հլա էրթանքտեսնանք։

*****

Աղջիկհերմեր կէլնենկէրթան,

Կէրթան կհասնեն Ագռավու քար։

Աղջիկ կասի, –Մեր քավոր էս քար դուռ կայնուկ էր,

Ինձ ասաց, «Ո՞ւր կէրթաս»,

Ասացի՝ կէրթամ մեր քավորի տուն։

«Աղջիկ ջանէդ ի՞նչ է» ասաց

«Էս հավկիթ է,-ասացի,

Կտանեմ մեր քավորի տուն»։

«Բա ձեր քավոր ես եմասաց,-

Բե՛ր աղջիկ ջանբե;ր ինձ տուր»։

Հավկիթ ամանով առավ,

Կես կերավկճեպներ հլա ընկած են,

Ներս մտավկես դատարկեց,

Ոսկի լցրեցտվեց  ինձ ասաց

«Էս էլ տար մեր սանամոր խալաթ»,

Ու ինք ներս մտավ քարի մեջ։

Հերմեր տեսան՝ քար դուռ փակ է

Դարձանէկան իրենց տուն։

*****

ԿասենՄհերիր ձին  մեջ են քարին,

Դեռ կենդանի են կայնուկ։

Ուրբաթեուրբաթկասեն ,

Ջուր կըգակաթի էդ քարեն,

Էդ քարի առջև կըթացվի,

Էդ Մհերի ձիու ջուրն է։

Քարի մոտեն նցնող ամեն ճամփորդ,

Ամեն ուրբաթ օր

Կլսի Քուռկիկ Ջալալու խրխնջոց։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s